World Servants

Alle opbrengsten zijn ten bate van World Servants. Dit is een organisatie die bouwprojecten uitvoert in ontwikkelingslanden, met steun van ICCO, NCDO en Wilde Ganzen. Sietske is in 2004 voor het eerst met World Servants naar Ghana geweest. Riemkje is in 2006 naar Malawi geweest. In 2007 zijn Sietske en Iepie samen naar Brazilië geweest. In 2008 is Iepie wederom naar Brazilië geweest en zelf ben ik toen mee geweest naar een noodproject op Haïti. Sietske is in 2009 naar Malawi geweest, waar ze klaslokalen en waterlatrines hebben gebouwd. Het was een geweldig project. In oktober 2009 ben ik naar Bolivia geweest. We hebben daar een school, twee klaslokalen, gebouwd en de lerarenwoningen hebben we op steigerhoogte gebracht. Ook dit was weer een speciale belevenis.